Logotyp

Konsumentrådgivning

Publicering: 2016-06-10

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Du kan vända dig dit som privatperson när du har frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med. Vägledarna på Hallå konsument går att nå via telefon, e-post, chatt eller på Facebook samt Twitter.

Mer information om tjänsten samt kontaktuppgifter till Hallå konsument

Har du en fråga om handel utanför Sverige?

Konsumentverkets enhet för gränsöverskridande handel, Konsument Europa, erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som köpt en vara eller tjänst från ett land inom EU, Norge och Island.

Mer information om Konsument Europa

Kontakt Hallå konsument

Telefon: 0771-525 525
E-post: info@hallakonsument.se

Kontakt konsument Europa

Telefon: 054-19 41 50
E-post: info@konsumenteuropa.se