Logotyp

Valresultat och mandatfördelning

Publicering: 2016-06-08

Största parti mandatperioden 2018-2022 är Socialdemokraterna med 14 mandat följt av:

Valet till mandatperioden 2018-2022 skedde den 9 september 2018. I Munkfors kommun röstade 80,58 procent av de röstberättigade i kommunvalet vilket var en minskning med 1,50 procent sedan valet 2014. Antalet röstberättigade personer i kommunvalet var på valdagen 2018 3 007 stycken vilket var en minskning med 51 personer jämfört med i kommunvalet 2014 då antalet röstberättigade var 3 058.