Logotyp

Undersökning kring matsvinnet

Publicering: 2016-04-25

Under 2012 noterades matsvinnet till cirka 600 000 ton i Sverige, det vill säga mat som hade kunnat ätas om den behandlats annorlunda. Enligt den undersökning av tallrikssvinn som genomfördes i Göteborg 2010, slängdes mat i de deltagande skolorna för cirka 0,80 kronor per portion, det vill säga cirka tio procent av totalkostnaderna. Om detta gäller även för skolorna i Munkfors kommun, betyder det att man kastar mat för ungefär 1 880 kronor per vecka. Om vi i genomsnitt serverar skolmat 35 veckor per år innebär det en onödig kostnad på cirka 66 000 kronor för invånarna i Munkfors kommun.

Därför genomförs undersökningen

Denna studie kring matsvinnet i Munkfors kommun är viktig att genomföra för att matsvinnet ska kunna minskas, dels för miljön men också för ekonomins skull. Målet är att tallrikssvinnet ska vara under 32 gram per portion. För 2019 visade undersökningen att tallrikssvinnet var 32 gram per portion.

Kontakt

Monica Sonesson-Olsson, kostchef
Telefon: 0563-54 11 11
Mail: monica.sonesson-olsson@munkfors.se