Logotyp

Kommunvision 2030

Publicering: 2015-11-26

Vision 2030 är skriven utifrån ett framtidsperspektiv för att ge en bild av vad vi vill förverkliga i kommunen till år 2030. Visionen är även ett styrdokument och en tydlig målbild för samtliga medarbetare i kommunens olika verksamheter.

Hur ska Munkfors kommun använda visionen?

Visionen är vår ledstjärna och kompass som ska leda oss rätt, steg för steg, mot våra gemensamma mål.
Visionen som antogs av kommunfullmäktige 18 december 2018 är ett styrdokument för samtliga medarbetare i Munkfors kommun.
Alla verksamheter har därför upprättat handlingsprogram i enlighet med de mål som finns formulerade i visionen.

Regelbundna återrapporteringar kommer fortsättningsvis att ske till kommunfullmäktige i samband med kommunens årsredovisning och delårsrapport.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem