Logotyp

Miljöskydd

Publicering: 2016-02-11
Det är miljö- och byggnämnden, som Munkfors har gemensam med Forshaga kommun, som du måste anmäla eller söka tillstånd hos om din verksamhet kan ska miljöstörningar. Det är den myndighet som via tjänstemännen på miljö- och byggförvaltningen har ansvar för att ge dig råd och vägledning i miljöfrågor och också för att se till att miljölagarna följs. För vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd av länsstyrelsen, telefon som du når på telefon 010-224 70 00.