Logotyp

Ansökan om bistånd

Publicering: 2016-02-11

Munkfors kommuns biståndshandläggare tar emot ansökningar gällande bistånd. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt via ansökningsblankett. Munkfors kommun har flera biståndshandläggare som arbetar inom olika verksamheter. Kontakta därför växeln så att du kan kopplas vidare till den biståndsbedömaren som lämpar sig för ditt ärende.

Hur görs utredningen?

En biståndshandläggare gör en utredning med stöd av socialtjänstlagen. I bland kan man behöva ta in extern profession för att ärendet ska kunna bedömas korrekt.

Hur lång tid tar det innan jag får biståndet?

Handläggningstiden varierar. Vissa ärenden kan vara av en mer komplex art och av den anledningen kan det ta lite längre tid. Biståndshandläggaren försöker dock alltid arbeta skyndsamt.

Överklaga beslut

Du kan överklaga biståndsbeslut som fattats med stöd av socialtjänstlagen. När du fått biståndsbeslut har du tre veckor på dig att lämna in ett skriftligt överklagande till utskottet för omsorg och stöd. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat.

Adressen är:
Utskottet omsorg och stöd
Box 13
684 21 Munkfors

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till biståndshandläggaren