Logotyp

Valnämnden

Publicering: 2016-02-09

I Sverige har varje kommun en valnämnd.
Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige. Därtill kommer ansvar för genomförande av val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.
Ordinarie val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige äger rum vart fjärde år.
Val till Europaparlamentet äger rum vart femte år.