Logotyp

Valnämnden

Publicering: 2016-02-09

I Sverige har varje kommun en valnämnd. Valnämnden ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktige. Därtill kommer ansvar för genomförande av val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. Ordinarie val till riksdag samt landstings- och kommunfullmäktigehålls vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.