Logotyp

Drifts- och servicenämnd

Publicering: 2016-02-09

Värmlands läns gemensamma drifts- och servicenämnd ska skapa nya möjligheter för allomfattande samordning i länet.
Genom en gemensam nämnd kan kommunerna nämligen använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt.
Information om den gemensamma nämnden finns även på Karlstads kommuns webbplats, karlstad.se.