Logotyp

Drift- och servicenämnd

Publicering: 2016-02-09

Värmlands läns gemensamma drifts- och servicenämnd ska skapa nya möjligheter för allomfattande samordning i länet. Genom en gemensam nämnd kan kommunerna använda de ekonomiska resurserna på ett mer effektivt sätt.

Mer information finns på Karlstads kommuns webbplats