Logotyp

Trygghetslarm

Publicering: 2016-02-09

Trygghetslarmet är till för dig som kan vara i behov av snabb hjälp av hemtjänst eller nattpatrull. Det är en biståndshandläggare som beslutar om insatsen. Ett trygghetslarm kan vara till för dig som kan vara i behov av hjälp vid toalettbesök eller om man riskerar att ramla i sin bostad. Vid akuta situationer ska man dock alltid ringa 112.

Kontakta biståndshandläggare för mer information