Logotyp

Matdistribution

Publicering: 2016-02-09

Maten blir tillagad på Forsnässkolan och blir sedan körd ut till kund. Maten är varm när den blir levererad och tanken är att du ska äta maten direkt.

Hantering

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) får varm mat varmhållas i max två timmar (kokt potatis endast en timme). Därefter anser SKL att kvaliteten på maten försämrats så mycket att den inte får bli serverad. Den försämrade kvaliteten gäller både näringsinnehåll och smak samt utseende. Maten får inte understiga 60 grader.

Kontroller

Varje mottagningskök och tillagningskök har rutiner för hur personalen ska sköta livsmedelshygienen. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer från Miljö- och byggförvaltningen i Forshaga kontrollerar regelbundet att personalen följer rutinerna.

Biståndsbeslut

Insatsen med varma matlådor är ett biståndsbeslut. Det är biståndshandläggaren som avgör ur många leveranser brukaren behöver per vecka.
Kontakta biståndshandläggare för mer information.

Avbeställning

Brukaren avbeställer sin matlåda till de som levererar maten. Därefter meddelar de köket detta senast klockan 10.15 samma dag.

Kontakt biståndshandläggare

Telefon: 0563-54 10 00 (kontaktcenter)
Telefontid: Måndag – fredag 08:30-09:30

Kontakt maten

Monica Sonesson-Olsson, kostchef
Telefon: 0563-54 11 11
Mail: monica.sonesson-olsson@munkfors.se