Logotyp

Matdistribution

Publicering: 2016-02-09

Maten blir tillagad på Forsnässkolan och blir sedan körd ut till kund. Maten är varm när den blir levererad och tanken är att du ska äta maten direkt.
Från och med den 1 september 2020 levereras maten av personal från Hemtjänsten.

Hantering

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) får varm mat varmhållas i max två timmar (kokt potatis endast en timme). Därefter anser SKL att kvaliteten på maten försämrats så mycket att den inte får bli serverad. Den försämrade kvaliteten gäller både näringsinnehåll och smak samt utseende. Maten får inte understiga 60 grader.

Kontroller

Varje mottagningskök och tillagningskök har rutiner för hur personalen ska sköta livsmedelshygienen. Utöver rutinerna kommer även Miljö- och hälsoskyddsinspektörer från Miljö- och byggförvaltningen i Forshaga regelbundet på besök för att kontrollera att personalen följer rutinerna.

Biståndsbeslut

Insatsen med varma matlådor är ett biståndsbeslut. Det är biståndshandläggaren som avgör ur många leveranser brukaren behöver per vecka.
Kontakta biståndshandläggare för mer information.

Avbeställning

Brukaren ska avbeställa sin matlåda senast klockan 10:00 dagen innan. Exempelvis om du inte vill ha matlådan som du beställt till torsdagen måste du avbeställa den senast klockan 10:00 på onsdagen. Avbeställning av matlåda till lördag och söndag ska ske senast klockan 10:00 på fredag.

Om du avbeställer matlådan senare så kommer du att bli debiterad för matlådan.

Kontakt

Biståndshandläggare

Du når ansvarig biståndshandläggare via kontaktcenter. Biståndshandläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Avbeställning matlåda

Telefon: 0563-54 12 61

Kostchef

Monica Sonesson-Olsson
Telefon: 0563-54 11 11
E-post: monica.sonesson-olsson@munkfors.se