Logotyp

Hjälpmedel i hemmet

Publicering: 2016-02-08

Det finns många olika hjälpmedel som ska förebygga, lindra eller kompensera en funktionsnedsättning. Det kan handla om redskap som underlättar för dig när du ska klä dig, äta, förflytta dig eller sköta din hygien. toalettstolsförhöjning, badbräda, rollator eller rullstol.

Hjälpmedel i hemmet är oftast en del i rehabiliteringen. Om du behöver ett hjälpmedel kontaktar du kommunrehab. Efter en behovsbedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast görs en föreskrivning.

En förskrivning innebär att prova ut, anpassa och ge val till lämplig produkt, informera, instruera och träna, följa upp och utvärdera funktion och nytta.

Oftast sker detta vid ett hembesök. Detta för att kunna göra bedömningen i en realistisk miljö samt för att kunna prova hjälpmedlet där det ska användas. Allt dokumenteras i journal och innebär att du blir patient inom hälso- och sjukvården.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Du hittar mer information om hjälpmedel och hjälpmedelsservice på Region Värmlands webbplats

Teknisk beredskap på Region Värmlands webbplats

Kontakt

Arbetsterapeut

Catarina Skagerstrand Andersson
Telefon: 0563-54 12 17
E-post: catarina.skagerstrand.andersson@munkfors.se

Sjukgymnast

Anna Sarbäck
Telefon: 0563-54 12 19
E-post: anna.sarback@munkfors.se

Hjälpmedelstekniker

Anna Onnerfors
Telefon: 0563-54 12 21
E-post: anna.onnerfors@munkfors.se

Besöksadress

Kommunrehabilitering
Tallåsvägen 6
684 30 Munkfors