Logotyp

Hjälpmedel i hemmet

Publicering: 2016-02-08

Innan förskrivning av hjälpmedel görs alltid en behovsbedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast, det vill säga att man diskuterar vilka problem som finns och hur man kan lösa dessa. Oftast sker detta vid ett hembesök. Detta för att kunna göra bedömningen i en realistisk miljö samt för att kunna prova hjälpmedlet där det ska användas.

Munkfors kommun ansvarar för en mängd olika hjälpmedel som många behöver för den dagliga livsföringen men även för att kunna leva ett mer självständigt liv. Vissa hjälpmedel måste dock Landstinget hjälpa till med.
Munkfors kommun kan till exempel hjälpa till med toalettstolsförhöjning, badbräda, rollator eller rullstol.
Landstinget kan däremot hjälpa till med barnhjälpmedel, syn- och hörselhjälpmedel, ortopedtekniska hjälpmedel, kommunikationshjälpmedel och elektriska rullstolar.

Kontakta kommunrehabiliteringen för frågor om hjälpmedel.

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Arbetsterapeut

Margareta Högberg
Telefon: 0563-54 10 00
E-post: margareta.hogberg@munkfors.se

Catarina Skagerstrand
Telefon: 0563-54 10 00
E-post: catarina.s.andersson@munkfors.se

Sjukgymnast

Anna Sarbäck
Telefon: 0563-54 10 00
E-post: anna.sarback@munkfors.se

Besöksadress

Kommunrehabilitering
Tallåsvägen 6
684 30 Munkfors