Logotyp

Borgerlig vigselförrättare

Publicering: 2016-02-04

Vigseln är kostnadsfri och äger rum på kommunledningskontoret eller annan plats enligt överenskommelse med den borgerliga vigselns motsvarighet till präst, borgerlig vigselförrättare. Det är Länsstyrelsen som utser borgerlig vigselförrättare för respektive kommun.

Innan ni bokar tid för en vigsel måste ni ansöka om hindersprövning och ha fått tillbaka hindersprövningen samt vigselintyg. För att vigsel ska kunna ske måste ni ta med er vigselintyg och hindersprövningen samt legitimation.

Hindersprövning

Innan två personer får ingå äktenskap måste ni genomföra en så kallad hindersprövning. Hindersprövningen innebär att Skatteverket kontrollerar att ni båda uppfyller de regler som Sverige har för att godkänna äktenskap. I Sverige finns tre hinder mot att två personer kan ingå äktenskap:

  1. Ålder – om någon av er är under 18 får ni inte gifta er.
  2. Släktskap – ni får inte gifta er om ni är släkt i rätt upp- eller nedstigande led eller helsyskon.
  3. Gift/registrerad partner – om någon av redan är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.

Det är Skatteverket som utför denna prövning och ni kan beställa hindersprövning via Skatteverkets webbplats.

När prövningen är genomförd får ni två intyg från Skatteverket; ett vigselintyg och hindersprövningen. Båda dessa handlingar är giltiga i fyra månader.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Borgerlig vigselförrättare

I nuläget har Munkfors kommun ingen borgerlig vigselförrättare.

Skatteverket

Telefon: 0771-567 567