Logotyp

Öppenvården

Publicering: 2016-02-04

Öppenvården i Munkfors erbjuder bland annat boendestöd och kontaktperson samt meningsfull sysselsättning integrerat i vår arbetsmarknadsenhet.

Munkfors kommer har också en gemensamhetslokal, Smedjan. Här får du möjlighet till stimulerande aktiviteter, trevliga upplevelser och att knyta nya kontakter. Upplevelsen av Smedjan blir vad vi tillsammans gör det till och du har möjlighet att själv påverka aktiviteterna.

Smedjans öppettider

Måndag: 09.30-13.30
Onsdag: 13.00-17.00
Fredag: 09.30-13.30

Munkfors kommuns öppenvård stöttar även barnfamiljer utifrån biståndsbeslut från Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO).

Öppenvården kan också stötta och motivera dig som har ett missbruk.
För vuxna med psykisk funktionsnedsättning finns olika former av boendestöd, hjälp med sysselsättning och kontaktverksamhet samt hälso- och sjukvård via kommunen.

Beslut enligt socialtjänstlagen

För att få stöd av socialpsykiatrin och för att få tillgång till gemensamhetslokalen Smedjan så behöver du ha ett beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du kan få stöd av socialpsykiatrin upp till att du är 65 år. Ansöker gör du hos kommunens handläggare för socialpsykiatri. Du kontaktar handläggaren via kontaktcenter på telefon 0563-54 10 00.

Anpassat stöd

Personalen inom socialpsykiatrin fungerar som boendestödjare och har en gedigen kunskap och erfarenhet. Den enskilde får ett individuellt anpassat stöd utifrån sitt behov.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Enhetschef öppenvård

Helene Hjärtquist
Telefon: 0563-54 10 95
E-post: helene.hjartquist@munkfors.se

Besöksadress

Smedsgatan 16
684 30 Munkfors