Logotyp

Öppenvården

Publicering: 2016-02-04

Öppenvården i Munkfors erbjuder bland annat boendestöd och kontaktperson samt meningsfull sysselsättning integrerat i vår arbetsmarknadsenhet.
Munkfors kommer har också en gemensamhetslokal, Smedjan, som är öppen vardagar mellan 09.30-12.00. Där får du möjlighet till stimulerande aktiviteter, trevliga upplevelser och att knyta nya kontakter. Upplevelsen av Smedjan blir vad vi tillsammans gör det till och du har möjlighet att själv påverka aktiviteterna.

Munkfors kommuns öppen vård stöttar även barnfamiljer utifrån biståndsbeslut från Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO).
Öppen vården kan också stötta och motivera dig som har ett missbruk.
För vuxna med psykisk funktionsnedsättning finns olika former av boendestöd, hjälp med sysselsättning och kontaktverksamhet samt hälso- och sjukvård via kommunen.

Beslut enligt socialtjänstlagen

För att få stöd av socialpsykiatrin och för att få tillgång till gemensamhetslokalen Smedjan så behöver du ha ett beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du kan få stöd av socialpsykiatrin upp till att du är 65 år. Ansöker gör du hos kommunens handläggare för socialpsykiatri. Du kontaktar handläggaren via kontaktcenter på telefon 0563-54 10 00.

Anpassat stöd

Personalen inom socialpsykiatrin fungerar som boendestödjare och har en gedigen kunskap och erfarenhet. Den enskilde får ett individuellt anpassat stöd utifrån sitt behov.

Viktiga länkar

Mind 
Ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris.

Äldrelinjen
Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Ring Äldrelinjen på 020-22 22 33, vardagar mellan 10-15, för att prata med någon av deras volontärer.

Suicide Zero
Ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden i Sverige.

AA-möten 
Till AA kommer människor från samhällets alla hörn, unga, gamla, män, kvinnor med alla yrken och olika sorters social bakgrund. Här kan du hitta en grupp i ditt närområde som passar dig, använd sökfälten eller kartan nedan.

Kontakt öppen vården

Tommy Westberg
Enhetschef öppenvård
Telefon: 0563-54 10 95
Mail: tommy.westberg@munkfors.se

Besöksadress öppenvården: Smedsgatan 16, Munkfors