Logotyp

Kommunstyrelsen

Publicering: 2015-11-26

Kommunstyrelsen har till uppgift att förbereda nästan alla ärenden inför varje kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har också en samordnande roll gentemot övriga styrelser och utskott i Munkfors kommun.
Det är kommunstyrelsen som ska se till att de mål och riktlinjer som beslutas av fullmäktige omsätts i verksamheterna, samtidigt som de i sin funktion stöttar politikerna i fullmäktige.

Kommunstyrelsens verksamhetsområden

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsen består av nio ledamöter och 22 ersättare.
Det är kommunfullmäktige som väljer ledamöterna och ersättarna i samband med de allmänna valen vart fjärde år.

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande har av kommunfullmäktige även blivit utsedd till kommunalråd.
Kommunalråden är heltidsarvoderade politiker som övervakar förvaltningsapparaten och styr staben av tjänstemän i första hand vid kommunens ledande förvaltning.