Logotyp

Alkohol- och serveringstillstånd

Publicering: 2015-11-26

Vid försäljning av öl klass 2 krävs anmälan till kommunen om att försäljning bedrivs. Kommunfullmäktige har fastställt taxa för avgifter vid ansökningar av serveringstillstånd samt tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd samt öl klass 2 och tobak. Kommunen har antagit riktlinjer för serveringstillstånd samt tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen.

Kontakt

Ulrika Persson, alkoholhandläggare i Munkfors-, Hagfors- och Filipstads kommun
Telefon: 0563-188 12