Logotyp

Serveringstillstånd

Publicering: 2015-11-26

För att servera alkoholdrycker krävs serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Du måste ansöka om ett tillstånd oavsett om du vill servera alkohol mot betalning under ett kortare, tillfället arrangemang eller varje dag på din restaurang.
Vid försäljning av öl klass 2 måste du skicka in en anmälan till kommunen om att du ska bedriva försäljning.

Kommunfullmäktige har fastställt taxa för avgifter vid ansökningar av tillstånd samt tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd samt öl klass 2 och tobak.
Kommunen har antagit riktlinjer för serveringstillstånd samt tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen.

Ladda hem

Blanketterna ”Ansökan om serveringstillstånd” och ”Anmälan om serveringsansvarig personal” kan du fylla i direkt på webben, skriva ut och lämna in till kommunen.
Glöm inte att skriva under ansökan och anmälan!
Blanketterna finns också i vårt blankettarkiv.

För mer information om serveringstillstånd och vilka regler som gäller hänvisar vi till Hagfors kommuns webbsida, hagfors.se.

Kontakt

Ulrika Persson, alkoholhandläggare i Munkfors-, Hagfors- och Filipstads kommun
Telefon: 0563-188 12
E-post: miljo.bygg@hagfors.se