Logotyp

Torghandel

Publicering: 2015-11-26

Munkfors kommun upplåter platser för torghandel på Smedsgatan, mellan torget och kommunhuset.
Under tiden för pågående torghandel är gatan är avstängd.
På dessa försäljningsplatser finns fasta men även tillfälliga saluplatser.
En plats är 3×10 meter.
Tillfälliga försäljare uppmanas kontakta kommunen innan uppställning för att få en plats tilldelad.
Innehavaren av torgplatsen är skyldig att genom en väl synlig skylt, eller på något annat lämpligt sätt, lämna upplysning om innehavarens namn, postadress, telefonnummer och organisationsnummer.
F-skattebevis och momsregistreringsbevis ska också framgå av upplysningen.
Innehavaren av torgplatsen är skyldig att hålla platsen ren och snygg och städa när försäljningstiden är slut.

Mer information om ordningsstadgan och regler för torghandel

Tid för torghandel

Varje helgfri torsdag och dag före helgdag (ej lördagar).
Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 och avslutas senast 18.00.

Avgifter

100 kronor/dag
800 kronor/kvartal utan el.  Detta ska du betala i förskott.
875 kronor/kvartal med el. Detta ska du betala i förskott.

Kontakt

Jolanta Nowicka, ekonom/handläggare
Telefon: 0563-54 11 49
Mail: jolanta.nowicka@munkfors.se