Logotyp

Grafisk profil

Publicering: 2024-05-23

Vårt språk och våra texter ska grunda sig på visionen, som befäster att vi är en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun – känd för att vara spännande, stolt och nyfiken. På detta sätt bidrar vi till att människor får en positiv uppfattning av vår kommun internt och externt.

Den grafiska profilen antogs år 2024 och klargör regler, anvisningar och praktisk information som du behöver för att använda grafiska element och logotyp på rätt sätt. Den grafiska profilen är gemensam för kommunens alla verksamheter och kan med fördel även användas av de kommunala bolag.

Kontakt

Kommunikatör

Erik Lundh
E-post: erik.lundh@munkfors.se
Telefon: 0563-54 10 08