Logotyp

Landshövning Georg Andrén och länsråd Emma Spak på besök

Publicering: 2024-04-05

Samverkan mellan civilsamhället, näringsliv, föreningsliv och det offentliga låg högt på agendan. Det blev blev intressanta samtal och informationsutbyten.

Besöket hölls på Munkfors förenings- och konferenscenter, där Länsstyrelsens stöttning har haft stor betydelse för hela områdets utveckling genom åren.

Eldsjälen Lars-Erik Persson fick berätta om den fina frilufts- och arenaområdet, om samverkan och lägerverksamheten.