Logotyp

Sandupptagning

Publicering: 2024-03-26

Efter vintern sopar vi gator och vägar fri från sand som används vid halkbekämpningen. Vi sopar först gång- och cykelbanor. Sen börjar vi med övriga vägar.

Kommunen arbetar efter att sandupptagningen ska vara klar sista april, dock med reservation för rådande väder. Det går inte att säga någon preliminär tid för när vi sopar just ditt område, utan varje område sopas i turordning. I vissa områden, där många bilar står parkerade, kan sopningen också dra ut på tiden.

Vad kan jag göra?