Logotyp

Sopning av gator och vägar

Publicering: 2024-03-26

Vi har inlett vårstädningen av våra gator och vägar i kommunen. Vi sopar först gång- och cykelbanor. Sen börjar vi med övriga vägar.

Kommunen arbetar efter att sandupptagningen ska vara klar sista april. Dock med reservation för rådande väder. Med anledningen av hur vädret varit i vinter är det extra mycket grus på vägarna, därför kan det ta extra lång tid i år.

Det går inte att säga någon preliminär tid för när vi sopar just ditt område, utan varje område sopas i turordning. I vissa områden, där många bilar står parkerade, kan sopningen också dra ut på tiden.

Vad kan jag göra?

Dokument och länkar

Länkar på munkfors.se