Logotyp
Person håller i ett mätinstrument. Bil med kommunlogotyp är i bakgrunden.

Kommunens GIS-tekniker gör hembesök

Publicering: 2024-03-04

I Munkfors finns ett antal byggnader som inte finns i Lantmäteriets kartunderlag, därför behöver kommunen uppdatera de befintliga kartorna genom datainsamling i fält. Detta sker genom inmätning på plats med speciell utrustning som hanteras av kommunens GIS-Ingenjör.

Det är myndigheten Lantmäteriet som har till uppdrag att säkra att all data som rör fastigheter och byggnader är korrekt. Genom avtal med myndigheten, stödjer Munkfors kommun arbetet med geodata.

Viktigt redskap

Förkortningen GIS står för geografiska informationssystem. GIS-teknikerns arbetsuppgifter är att samla in, hantera och analysera samt lagra den geografiska informationen. GIS är ett viktigt redskap i miljöarbete, forskning och samhällsbygge och används såväl kommersiellt som av ideella organisationer och i offentlig förvaltning.

GIS-teknikerns arbetet kommer eventuellt påbörjas under våren då kommunens GIS-ingenjör besöker de fastigheter som ännu inte är inmätta.

Berörda fastighetsägare kommer meddelas i förväg i form av utskick i brevlåda. Mätningarna sker utomhus, fastighetsägaren behöver därför inte vara hemma vid mätningstillfället. Vi gör samtliga besök med en bil med Munkfors kommun-logotyp.

Kontakt

Telefon: 0563-54 10 00 (växel)
E-post: kommun@munkfors.se