Logotyp
Anna Sundkvist Kräutner pratar framför politiker i Munkfors.

Föreläsning med Suicid Zero på kommunfullmäktige

Publicering: 2024-02-29

Sverige har en nollvision för suicid men det har länge betraktats som en fråga som enbart berör psykiatrin. För att det förebyggande arbetet ska bli effektivt och bidra till att rädda liv behöver dock hela samhället involveras.

På kommunfullmäktige bjöd därför politiken in Anna Sundkvist Kräutner som är ansvarig för Suicide Zero i Värmland. Anna pratade om vilka insatser en kommun behöver göra för att förebygga självmord.

Besöket är en del i kommunens arbete, som startade 2023, med att ta fram en kommungemensam strategi för suicidprevention.

Kommunen har ansatt en suicidpreventiv-samordnare som ska jobba kommunövergripande. I arbetet ska vi på ett strategiskt, långsiktigt och samordnat sätt bedriva utveckling.

Suicidpreventiv-samordnarens uppgift är framställandet av strategin och att stötta kontaktpersonerna för respektive förvaltning när de ska genomföra det praktiska suicidpreventiva arbetet.  

Dokument och länkar

Länkar på munkfors.se