Logotyp

Vårdnad, boende och umgänge

Publicering: 2024-01-24

Föräldrabalken utgår från barnets rätt till kontakt med båda föräldrarna. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med, så långt möjligt tillgodoses.

Barnet har också rätt till att umgås med andra närstående. Det är barnets behov som skall styra umgänget. Båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är socialtjänsten som godkänner avtalet och ni ansöker hos socialtjänsten om att få komma och skriva avtal.

Utredning

Ni kan också vända er till Värmlands tingsrätt. Tingsrätten begär då att socialtjänsten gör en utredning för att bestämma vårdnad, boende och umgänge. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet.

En handläggare träffar föräldrarna var och en för sig/tillsammans och handläggare gör även hembesök när barnet är hemma. I vissa fall pratar handläggare även med barnet.

Handläggare pratar också med personer som kommer i kontakt med barnet via sitt arbete, exempelvis personal på förskola eller skola, och eventuellt nya partners. I samband med utredningen kan socialtjänsten också plocka ut registerutdrag från Polismyndigheten.

Handläggaren ser också till vad barnet behöver i form av stabilitet, skolgång och utbildning samt vad barnet själv vill.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Socialsekreterare och handläggare

Du når ansvarig socialsekreterare eller handläggare via kontaktcenter. De har telefontid 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00