Logotyp

Översätt/translate

Publicering: 2023-11-08

På den här sidan hittar du information om hur du översätter informationen på munkfors.se till andra språk. On this page you will find information how to translate sunne.se into other languages.

Du kan översätta informationen på flera sätt. Här är ett par exempel. You can translate the information on munkfors.se in different ways. Here are some examples.

Översätt i din webbläsare

I de vanligaste webbläsarna, bland annat Google Chrome, Safari och Microsoft Edge, kan du välja språk i webbläsarens inställningar. 

Högerklicka på webbsidan du vill översätta och välj ”översätt” till det språk du vill läsa på.

För att ändra till ett annat språk än det som du har inställt på din webbläsare, behöver du gå in och ändra språk i inställningarna.

Observera att det kan se olika ut i olika webbläsare.

Translate in your browser

In the most common browsers, including Google Chrome, Safari and Microsoft Edge, you can select the language in your browser settings.

Right-click on the web page you want to translate and select ”translate” into the language you want to read in.

To change to a different language than the one you have set on your browser, you need to go in and change the language in the settings.

Note that it may look different in different browsers.

Med Google translate

Du kan använda tjänsten Google translate:

Du kan också ringa till kommunens kommunikationsavdelning 0563-54 10 00 för att få hjälp.

With Google translate

You can use the Google translate service:

You can also call the municipality on 0563-54 10 00 for help.