Logotyp

Informationsträff för näringslivet

Publicering: 2023-10-03

Med anledning av den besvärande situationen som Munkfors kommun befunnit sig i, gällande IT-intrång, bjöds näringslivet in till en informationsträff.

I flera veckor har det varit svårt att komma ut med information digitalt genom Munkfors kommuns företagsregister Business Update. Där kan man normalt sett nå ut enkelt och uppdatera företagen om vad som händer och sker på olika plan. Företagsregistrets funktion för utskick har tyvärr inte kunnat återställas riktigt än. Därför samlade näringslivsenheten ett antal intresserade företag fysiskt över en lunch tillsammans med kommunen, för att ge en lägesrapport.

Kommunchef Jan-Olof Appel beskrev IT-läget och vilka konsekvenser det fått för verksamheterna. Han berättade även om positiva händelser så som invigningen av den nya skolgården på Forsnässkolan.

Kommunalråd Mathias Lindquist nämnde också resultatet av det goda företagsklimatet i kommunen som Svenskt Näringsliv nyligen presenterade.

-Vi har mycket bra betyg när det gäller ”Information till företagen” men just nu har vi haft svårt att nå ut
av förklarliga skäl. Därför kändes det rätt att erbjuda den här träffen just nu. Många jobbar också med IT-frågor ute i företagen. Våra erfarenheter när något sådant här händer är ju bra att dela med sig av, säger Birgitta Svensson, enhetschef för näringsliv i kommunen.