Logotyp

Uppdaterad: Störningar i kommunens IT-miljö

Publicering: 2023-09-03

Just nu upplevs problem att koppla upp på kommunens IT-miljö. Vår IT-avdelning med extern hjälp från vår IT-partner ATEA arbetar med detta.
Under fredagen upptäcktes störningar i kommunens IT-miljö. Det är i nuläget oklart vad som har orsakat problemet och när vi kan förvänta oss att miljön ska vara tillgänglig igen.

Arbetet med att utreda och åtgärda felet pågår. Vi har kommit en bit på vägen. Under tiden kommer det att påverka några av våra verksamheter. Vi uppdaterar löpande när vi vet mer.

Är du i behov av hjälp från någon av våra verksamheter kan du besöka Kontaktcenter på Smedsgatan 16 eller ringa växeln.


Uppdatering 2023-09-04, 10.45:

Det är en omfattande störning. Prognosen är att de olika funktionerna inom verksamheterna successivt kommer att komma tillbaka i slutet av veckan.

Uppdatering 2023-09-05, 10.57:

Läget är fortsatt oförändrat.

Uppdatering 2023-09-06, 10.20:

Våra IT-tekniker har kunnat lokalisera vad som orsakat problemet och det ser ut som att de kan påbörja arbetet med att öppna upp i slutet på veckan.

Uppdatering 2023-09-07, 11.10:

Läget är fortsatt oförändrat.

Uppdatering 2023-09-08, 16.00:

Arbetet kommer ta längre tid än tidigare prognos. Alternativa metoder för att kunna utföra delar av arbetet har implementerats.

Uppdatering 2023-09-11, 12.40:

Skolans system är idag helt uppe. Även övriga verksamheter har fått begränsad access till nätverk.

Uppdatering 2023-09-12, 13.55:

Nätverket är uppe i verksamheterna. Arbetet fortsätter med övriga system.

Uppdatering 2023-09-13, 12.05:

Arbetet fortsätter med övriga system.

Uppdatering 2023-09-14, 11.34:

Arbetet går vidare med ytterligare system.

Uppdatering 2023-09-15, 10.40:

Vi är tacksamma för Hagfors kommun som hållit vår växel igång, men nu är den även igång lokalt. Fler framsteg görs och några system är nära att kunna startas upp.

Uppdatering 2023-09-18, 11.25:

Framsteg görs enligt plan. Successiv uppstart av de system som inte funkar kommer inledas under veckan.

Uppdatering 2023-09-19, 09.15:

Framsteg görs fortsatt enligt plan. De första datorerna har blivit ominstallerade.

Uppdatering 2023-09-20, 11.00:

Successivt for verksamheter nya och ominstallerade datorer i en prioriteringsordning.

Kontakt

Kontaktcenter

0563-54 10 00 (växel)