Logotyp

Måltidsverksamhet skola

Publicering: 2023-09-01

Totalt tillagas ungefär 800 portioner dagligen i tillagningsköket som är beläget vid Forsnässkolan.

Våra skolor deltar i EU:s skolprogram med ekonomiskt bidrag till skolmjölk. Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor, från förskola till gymnasium. Syftet med detta EU-stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är eu-logotyp-skolmjolksstodjpg-1-1-150x150.jpg

Kostenhetens måltidsverksamheter

Måltidsverksamhet för förskola

Dagligen lagar kostenheten cirka 180 portioner näringsrik mat till barn och personal i förskolan.

Livsmedelsverkets riktlinjer och rekommendationer styr verksamhetens upplägg. Måltiden ska vara god och allsidig samt serveras i en lugn miljö.

 • Kostenheten lagar i dag cirka 65 procent av all mat från grunden.
 • Alla soppor, såser, grytor, potatismos samt till viss del fiskrätter blir tillagade från grunden. Till denna matlagning använder vi grädde och även crème fraiche.
 • Vårt mål är att 25 procent av maten ska vara ekologisk samt att 95 procent av kaffe och bananer ska vara Fairtrademärkta.
 • Barnen och personalen erbjuds en varmrätt, specialkost och vegetarisk kost varje dag. Därutöver finns det alltid sallad, bordsmargarin, bröd och mjölk.
 • Vårt mål är nöjda gäster som ser lunchen som en höjdpunkt på dagen.
 • För att utveckla och förbättra kostenhetens verksamhet äger matråd rum varje termin samt en årligen återkommande elevenkät.

Specialkost

Om ditt barn behöver specialkost på grund av allergi ska du anmäla detta till förskolan. När du fyllt i blanketten ”Anmälan om födoämneskänslighet eller annan specialkost”, som du kan fylla i på webben och skriva ut, lämnar du den till förskoleläraren. Ett barns allergi kan förändras och därför är det viktigt att du lämnar in en ifylld ansökan varje år. Tänk på att du behöver ett läkarintyg som visar behovet av specialkost.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

Kostchef

Monica Sonesson-Olsson
Telefon: 0563-54 11 11
E-post: monica.sonesson-olsson@munkfors.se

Måltidsverksamhet för skola

Dagligen lagar kostenheten cirka 470 portioner näringsrik mat till elever och personal i skolan. Tillagningsköket är beläget vid Forsnässkolan och det finns mottagningskök på Munkerudsskolan.

Skollunchen ska täcka cirka 30 procent av den näring ett barn behöver varje dag. Måltiden ska vara god och allsidig samt serveras i en lugn miljö.

 • Kostenheten lagar i dag cirka 65 procent av all mat från grunden.
 • Alla soppor, såser, grytor, potatismos samt till viss del fiskrätter blir tillagade från grunden. Till denna matlagning använder vi grädde och även crème fraiche.
 • Vårt mål är att 25 procent av maten ska vara ekologisk samt att 95 procent av kaffe och bananer ska vara Fairtrademärkta.
 • Barnen och personalen erbjuds en varmrätt, specialkost och vegetarisk kost varje dag. Därutöver finns det alltid sallad, bordsmargarin, bröd och mjölk.
 • Vårt mål är nöjda gäster som ser lunchen som en höjdpunkt på dagen.
 • För att utveckla och förbättra kostenhetens verksamhet äger matråd rum varje termin samt en årligen återkommande elevenkät.

Specialkost

Om ditt barn behöver specialkost på grund av allergi ska du anmäla detta till skolan. När du fyllt i blanketten ”Anmälan om födoämneskänslighet eller annan specialkost”, som du kan fylla i på webben och skriva ut, lämnar du den till klassläraren. Ett barns allergi kan förändras och därför är det viktigt att du lämnar in en ifylld ansökan varje år. Tänk på att du behöver ett läkarintyg som visar behovet av specialkost.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till munkfors.se

Kontakt

Kostchef

Monica Sonesson-Olsson
Telefon: 0563-54 11 11
E-post: monica.sonesson-olsson@munkfors.se

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem för förskola och skola

Dokument att ladda hem för mattjänst som stödinsats

Kontakt

Biståndshandläggare

Du når ansvarig biståndshandläggare via kontaktcenter. Biståndshandläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Kostchef

Monica Sonesson-Olsson
Telefon: 0563-54 11 11
E-post: monica.sonesson-olsson@munkfors.se