Logotyp
Regn och paraply

Varning för mycket stora regnmängder

Publicering: 2023-08-07

Ett djupt och omfattande lågtryck rör sig norrut över landet ge stora regnmängder på många håll, mer än 70 mm. Dessutom kommer regnet på ganska kort tid. Var de största regnmängderna kan komma är mycket osäkert i både tid och rum.

En vädervarning för extremt höga flöden under tisdag och onsdag har utfärdats i södra delarna av Värmland upp till Munkfors kommun. Både storlek och placering av de stora regnmängderna är osäkra.

Varningen gäller mycket stora regnmängder som orsakar extremt höga flöden i bäckar och diken på flera håll. Regnvädret är ovanligt och uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.

Eventuell påverkan

Dokument och länkar

Länkar

Varningar och meddelanden på SMHI.se