Logotyp
Staplade böcker

Dags att söka stipendium!

Publicering: 2023-05-03

Nu kan du som studerar ansöka om stipendium ur Petrus Hedlunds studiefond och Gustaf Janssons Munkforsfond. Sista ansökningsdag är 14 juli.

Petrus E. Hedlund från Gersheden har gjort stora avtryck i byggvärlden. Den 31 december 1948 grundade han ”Petrus E. Hedlunds studiefond till minne av byggmästare Jonas O. Hedlund.” Petrus ville på detta sätt hedra sin pappa Jonas O. Hedlund som var byggmästare på Munkfors Bruk, samtidigt som han ville göra en insats för bygdens ungdomar. Stipendiefonden ska stötta och hjälpa ungdomar i deras studier på högre nivå.

En tid före sin död år 1962 grundade Petrus och hans fru Augusta ”Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse.” Stiftelsen ska främja barns och ungdomars vård, fostran och utbildning ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade. Stiftelsen ska också främja vetenskaplig undervisning eller forskning, främst inom det medicinska området. Stiftelsen förvaltar cirka 215 miljoner kronor och delar årligen ut åtta miljoner i anslag till medicinska forskningsprojekt och humanitär verksamhet.

Gustaf Janssons Munkforsfond

Gustaf Jansson levde åren 1850–1934. Under senare delen av sin aktiva tid var han överingenjör vid Munkfors Bruk. Fondens avkastning används till stipendier som ska gå till Munkforsbördiga studenter som studerar heltid på högre nivå.

Stiftelsen Petrus Hedlunds studiefond och Gustaf Janssons Munkforsfond delar årligen ut stipendium till Munkforsbördiga studenter som studerar heltid på högre nivå.

Hur söker jag?

Du kan söka om du studerar vid högre läroanstalt eller om du gör praktiska studier i Sverige eller utlandet. Du som har anknytning till Munkfors kommun har företräde.

Ansökningsblankett hittar du här på hemsidan, i kommunens kontaktcenter samt hos personalavdelningen vid voestalpine Precision Strip AB. Ansökningstid: 2 maj-14 juli.

Stipendieansökan (ifyllningsbar på nätet – men glöm inte att skriva ut den för att signera ansökan!)

Skicka in din ansökan per post till Munkfors kommun, Box 13, 684 21 Munkfors eller via mail till maria.lindqvist@munkfors.se

Har du frågor?

Välkommen att kontakta:

Handläggare

Maria Lindqvist
Telefon: 0563-54 10 53
E-post: maria.lindqvist@munkfors.se