Logotyp

Funktionell familjeterapi

Publicering: 2023-02-28

Beteendeproblem, stökiga hemförhållanden och bristande skolgång ökar riskerna för framtida kriminalitet, ohälsa, våld och arbetslöshet. Riskfaktorerna minskas genom skyddsfaktorer så som varma relationer, att barnet trivs och når målen i skolan, har en meningsfull och inkluderande fritid.

Därför finns Funktionell familjeterapi, FFT. Syftet med dessa insatser är att öka andelen positivt samspel och därigenom stärka relationerna mellan barn och vuxen, samt att minska risken för att barnen utvecklar allvarligare problem på lång sikt.

FFT är en manualbaserad insats för familjer med ungdomar, 11-18 år, med utagerande beteendeproblematik, begår brott, har hög skolfrånvaro eller missbrukar. Det kortsiktiga syftet är att förbättra relationerna och kommunikationen i familjerna. Långsiktigt är syftet att ungdomens antisociala beteende ska upphöra.

Dokument och länkar

länkar på andra sidor

Kontakta

Föräldrastöd

foraldrastod@munkfors.se
0563-54 10 36