Logotyp

Ransäters hembygdsgård

Publicering: 2015-11-26

Hembygdsgården ägs av den lokala hembygdsföreningen i Ransäter som även driver all verksamhet på hembygdsgården.
Gamla hus har blivit flyttade till hembygdsgården från bygden och nybyggnationer i gammal stil har medfört att det finns uppemot 50 byggnader, vilket gör hembygdsgården i Ransäter till en av de största i Sverige.

De sevärda museerna på området är öppna alla dagar under hela sommaren. Där kan man se hur den här delen av Värmland såg ut förr i världen.

Hembygdsgården står också, traditionsenligt, värd för återkommande arrangemang.
Till exempel folklustspelet Värmlänningarna runt midsommar och Dragspelsstämman i juli samt den internationella hundutställningen i augusti för att nämna en del.

Kontakt

Tel: 0552-303 43
E-post: info@ransater.com
Webbplats: ransater.com

Besöksadress

Högsbyvägen 2
684 93 Ransäter