Logotyp
En vattenkran som spolar vatten.

Vattenläcka mellan Munkfors-Ransäter

Publicering: 2023-02-23

En vattenläcka i överföringsledningen mellan Munkfors och Ransäter, östra sidan Klarälven
har upptäckts och reparationer pågår. Boende i höjd med före detta Munkebolskolan och Ransäters tätort kommer under reparationstiden vara utan vatten.
Man arbetar för att så snabbt som möjligt laga läckan.