Logotyp

Kommunala sporthallar och gymnastiksalar

Publicering: 2015-11-26

I anslutning till Forsnässkolan ligger Forsnäshallen, som består av en fullstor multisporthall. Dagtid använder Forsnässkolans elever hallen i undervisningen.

Kvällstid är multisporthallen tillgänglig för bokning av alla föreningar i Munkfors och privatpersoner men det är främst Munkfors IBK:s barn- och ungdomslag som utnyttjar hallen.

I anslutning till Munkerudsskolan finns även Munkerudshallen. Det är en mindre hall som dagtid används av Munkerudsskolans elever.

Dokument och länkar

Länkar till andra sidor

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0563-54 10 00
E-post: kontaktcenter@munkfors.se