Logotyp
Barnfamilj som leker utomhus med löv.

Nu söker vi familjehem

Publicering: 2023-01-26

Ett familjehem tar emot barn och unga som behöver bo i en annan familj under en kortare eller längre tid. Som familjehem är din uppgift att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet har det bra hos dig. Vi har nära kontakt med dig och barnet under hela resan.

Hur blir vi familjehem?

Socialtjänsten gör en utredning av familjer som vill bli familjehem för att säkerställa att familjen lever under stabila förhållanden, har tid och känslomässigt utrymme för uppdraget. När det finns ett barn som vi tror passar ett familjehem får familjen information om barnet och dess behov. Familjehemmet får sedan ta ställning till om man kan åta sig uppdraget.

Vad behövs för att bli familjehem?

Hur länge pågår uppdraget?

Ett barn kan bo i familjehem i allt från sex månader till hela sin uppväxt. Målet är att barnet ska återförenas med sina föräldrar om det är möjligt.

Stöd och ersättning

Socialtjänsten erbjuder olika utbildningar, handledning samt råd och stöd till familjehem. Familjehem har också rätt till ersättning för uppdraget.

Kontakt

Vill du veta mer eller anmäla intresse om att bli familjehem? Varmt välkommen att höra av dig!

Julia Dimitrievska, socialsekreterare
Individ och familjeomsorg
0563-54 10 00
julia.dimitrievska@munkfors.se

Länk

Familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson