Logotyp
En man med glasögon ler.

Att vara förälder i ett nytt land / бути батьком у новій країні

Publicering: 2023-01-17

Att vara förälder i nytt land leder ofta till frågor om samhället, arbetslivet och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är kursen som vänder sig till utrikesfödda föräldrar med barn i åldrarna 0–18 år som vill veta mer om det svenska samhället.

Vi använder material från bland annat barnkonventionen och innehållet i träffarna styrs av era samtal och frågor. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning.

Kursinnehåll

Vårens kurs hålls på svenska och består av fem tillfällen. Vi träffas en gång i veckan, 2,5 timme per träff.

Du får träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har 10–15 deltagare. Alla träffar äger rum i kommunhuset, Smedsgatan 16. Kursledarna hämtar alla deltagare i kommunhusets kontaktcenter.

Träff 1: familj i Sverige

Träffen handlar om hur samhället i Sverige har förändrats, om att vara familj i ett nytt land och om barnets fritid.

Onsdag 1 mars 13.00-15.30

Träff 2: skolan

Hur kan föräldrar stödja barnen i förskola/skola? Behandlas pojkar och flickor lika?

Onsdag 8 mars 13.00-15.30

Träff 3: hälsa och sjukvård

Vad kan man göra för att må bra som familj och vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?

Onsdag 15 mars 13.00-15.30

Träff 4: föräldrars rättigheter och skyldigheter

Vilket stöd kan du få som förälder, om kommunikation, gränssättning och barns rättigheter.

Tisdag 21 mars 13.00-15.30

Träff 5: att vara förälder till en tonåring

Vi diskuterar fritid och relationer i tonåren och även tobak, droger och kriminalitet.

Onsdag 29 mars 13.00-15.30

Tolk / перекладач

En tolk kommer att tillhandahållas för ukrainsk översättning under alla kurstillfällen.

Під час усіх сесій курсу буде забезпечено перекладача українською мовою.

Anmälan / повідомлення

Anmäl dig till:

Julia Dimitrievska, kursledare
Mail: julia.dimitrievska@munkfors.se
Telefon: 073 -026 61 17

Nivin Alhamami
Mail: nivin.alhamami@munkfors.se
Telefon: 073 -270 11 04