Logotyp
Årets stipendiater står uppradade i trappen till Bruksmässen.

Årets Petrus Hedlund-, och Gustaf Jansson-stipendiater har utsetts

Publicering: 2022-11-25

Stiftelsen Petrus Hedlunds studiefond delar årligen ut stipendium till Munkforsbördiga studenter som studerar på högre nivå. I år var det 26 studenter som tilldelades Petrus Hedlund-stipendium, 22 studenter på heltidsstudier tilldelas 20 000 kronor. Fyra studenter på halvtidsstudier/en termin tilldelas 10 000 kronor.

– Det är väldigt unikt att vi har de här dessa stipendier i Munkfors. Vi är stolta och glada över att vi har möjligheten till att kunna stötta och hjälpa ungdomar i deras studier på högre nivå, säger Mathias Lindquist, ordförande i Petrus Hedlunds studiefond.

Petrus E. Hedlund föddes i Munkfors år 1882. Tillsammans med sin bror grundade han AB Bröderna Hedlund, ett företag som tillverkade järnkonstruktioner, såsom dammlluckor till kraftverk, broar både i Sverige och Iran samt stålkonstruktioner till järnverk.

Fonden grundade Petrus den 31 december 1948 till minne av sin pappa Jonas O. Hedlund som var byggmästare på Munkfors Bruk, samtidigt som han ville göra en insats för bygdens ungdomar.

Medverkande vid ceremonin

Lina Moen, grundskollärare 4-6
Madelene Hårseth, Pol kand
Nils Högberg, Läkarprogrammet
Sebastian Nordkvist, Anläggningsmontör
Jenny Karlsson, Dietistprogrammet
Ida Samuelsson, Fysioterapeut
Andreas Englund, Fastighetsmäklare
Linus Gerebro Emretsson, Högskoleingenjörsprogrammet byggteknik
Martina Jacobsson, Förskollärarpogrammet
Josefin Säfström, Projektinköpare/Entreprenadsingenjör inom bygg och anläggning
Tess Nilsson, Juristprogrammet

Gustaf Jansson

Överingenjören Gustaf Jansson levde mellan 1850 och 1934. Efter hans död drog hans änka som drog igång fonden som även den skulle bidra till bygdens studerande.

– Att man på den tiden avsatte pengar för att ge möjlighet till folk som inte hade möjlighet att läsa annars, det är stort. Det är inspirerande och att få vara med och representera det är jätteroligt, säger Leif Andersson, ordförande i Gustaf Jansson Munkforsfond och ledamot i Petrus Hedlunds studiefond.

I år delades det ut 320 000 från fonden fördelat på åtta personer där var och en får olika belopp.
För att få full utbetalning har stiftelsen tre kriterier. Man ska gå naturvetenskap på högre studier, ha koppling till Munkfors och även koppling till bruket i form av föräldrar eller närstående. I år var det en som uppfyllde alla.