Logotyp

Forsnässkolan har renoverats för över 65 miljoner

Publicering: 2022-09-02

Munkfors kommun har under de senaste åren gjort stora satsningar för att skapa moderna och attraktiva skolmiljöer. Lillmunkens förskola byggdes 2016, Villa Tallbackens förskola invigdes 2020 och nu är renoveringen av Forsnässkolan klar. Nu tas nästa steg, att skapa en inspirerande utemiljö som främjar rörelse.

– Satsningarna på skolmiljön i Munkfors kommun har verkligen avlöst varandra de senaste åren. Nu är vi klara med renoveringen av Forsnässkolan, ett projekt som uppgår till cirka 65 miljoner. Förutom att skapa en modern arbetsmiljö för elever och personal så ökar våra möjligheter att rekrytera nya medarbetare och invånare till vår kommun, säger Mathias Lindquist, kommunalråd (S).

Renoveringen av Forsnässkolan har pågått sedan hösten 2018. I första fasen fick klassrum och gemensamma utrymmen i huvudbyggnaden ett rejält lyft. I början av 2021 gick renoveringen in i nästa fas. Nya lokaler för hemkunskap och bild har byggts i anslutning till cafeterian (huvudbyggnaden i hus fyra). I anslutning till den nya byggnaden finns även en innergård.

– Eleverna spenderar en stor del av sin vardag i skolan. Det är här de ska utbildas och växa som människor. Därför är det oerhört viktigt med ändamålsenliga moderna lokaler som man trivs i. Lokalerna är fantastiskt fina, säger Anna Falk, skolchef.

Eleverna i fokus

Hus åtta som inrymmer trä- och textilslöjd samt musik har också genomgått en totalrenovering. I musiksalen finns det en stor undervisningssal med flera övningsrum där kreativiteten kan spira. Här finns en gradäng, en trappstegsformad avsats som bildar ståplats eller underlag för sittplats.

– Vi har höga ambitioner och har de senaste åren arbetat hårt för att förbättra våra pedagogiska miljöer för att skapa de absolut bästa förutsättningarna för våra elever och medarbetare, säger Anna.

Fritidsgården som ligger i Forsnässkolans lokaler har också tilldelats extra medel. Tanken är att verksamheten ska kunna utöka både öppettider och personalstyrka via satsningen.

Forsnässkolans musiksal

Utemiljön får ett lyft

Utemiljön kring skolan kommer också att göras om. Målsättningen är att skapa en kreativ utemiljö som uppmuntrar till rörelse. Tanken är att skapa en skolgård på dagtid men också en samlingsplats för kommunens barn och unga på fritiden.

– Rörelse är en viktig pusselbit för att främja barn och ungas psykiska och fysiska hälsa. Skolgården kommer bland annat att ha en sittgradäng, basket- och bandyplan och klätternät, säger Anna.

På- och avstigningsplatser kommer bland annat att byggas i anslutning till skolan för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten i området.

– Kommunen gör verkligen en jättesatsning på barn och unga. Nu hoppas vi att alla hjälper till att ta hand om allt det fina vi har skapat. Skolan ska hålla i generationer, säger Anna.