Logotyp

Vem får rösta?

Publicering: 2022-08-23

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

Du som har rösträtt får ett röstkort

Du som har rösträtt får ett röstkort med posten cirka tre veckor före valet. På röstkortet står vilka val du har rösträtt till samt namn, adress och öppettider till din vallokal. Om du saknar ditt röstkort kan du
beställa ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten.

Valhemlighet när du röstar

I Sverige är valen fria, hemliga och direkta. Att de är hemliga betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstar. Ingen annan ska bestämma vad du röstar på.