Logotyp

Läsjakten_Facebook

Publicering: 2022-06-09

Bild på bokhyllor i bibliotekets lokaler. Över bilden finns en text som lyder: läsjakten, läsutmaningen för dig upp till 16 år.