Logotyp

Tyck till i undersökning om e-arkiv

Publicering: 2022-06-08

Under sommaren 2022 pågår en förstudie i Munkfors kommun inför ett eventuellt införande av ett e-arkiv. Nu kan du som invånare tycka till i en enkät om du skulle ha nytta av att kunna hämta ut handlingar digitalt.

Nu vill Munkfors kommun ta reda på vilka behov och förväntningar som finns hos dig som invånare av att ta del av äldre handlingar digitalt. Det kan till exempel handla om att hämta ut sina avgångsbetyg eller bygglovshandlingar direkt från kommunens hemsida.

Länk till kommunens enkätundersökning om e-arkiv

Enkäten är anonym och vi behöver få in dina svar senast 31 augusti.

Förstudien utförs av White Red Consulting AB på uppdrag av Munkfors kommun.

Vad är ett e-arkiv?

Med e-arkiv kan kommuner och regioner spara sin digitala information. Alla kommuner och regioner har ansvar att spara sin information, oavsett om den är digital eller i pappersform. Det framgår i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan lagstiftning.

E-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information. E‑arkiv är navet i kommunernas informationshantering och ska ge en hållbar informationshantering vilket innebär:

Frågor om undersökningen

Har du frågor om förstudien eller enkäten är du välkommen att kontakta:

Frida Rosesund, projektledare
E-post: frida.rosesund@whitered.se

Therese Pettersson, personalchef och ansvarig kontakt för förstudien i Munkfors kommun
E-post: therese.pettersson@munkfors.se