Logotyp
Mathias Lindquist, kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd Jörgen Hedeås (C) skriver under intresseanmälan för Munkfors kommun. Jens Fischer, kommunstyrelsens ordförande i Hagfors kommun och oppositionsråd Tomas Pettersson skriver under för Hagfors kommun.

Kommuner anmäler intresse för etablering av fängelse

Publicering: 2022-04-06

Hagfors och Munkfors har skickat in en gemensam intresseanmälan till Kriminalvården om att etablera en anstalt av säkerhetsklass två i Råda.

Hagfors och Munkfors har under en längre tid uppmärksammat den platsbrist som råder på landets häkten och fängelser. Nu har kommunerna skickat in en gemensam intresseanmälan till Kriminalvården där de föreslår att en anstalt kan byggas i området kring Råda. Här finns tillgänglig mark i direkt anslutning till riksväg 62 samt nära tillgång till länets enda reguljära flyglinje som trafikerar sträckan Arlanda-Hagfors-Torsby. 

Skapar nya arbetstillfällen  

Samtliga politiska partier i de båda kommunerna har diskuterat frågan och ser alla positivt på en eventuell etablering. Närvaron av en statlig myndighet skulle ha stor positiv inverkan på kommunernas utveckling och framtid, både vad gäller nya arbetstillfällen, kompetensförsörjning, inflyttning och infrastruktursatsningar. Uppskattningsvis har nyetableringar av en anstalt med säkerhetsklass 2 inneburit mellan 350-400 jobb. 

Kommunstyrelsen i respektive kommun har godkänt intresseanmälan som nu har skickats in till Kriminalvården i syfte att kunna inleda en dialog med myndigheten.