Logotyp

E-legitimation för människor i digitalt utanförskap

Publicering: 2021-09-03

Funktionen delad kontroll gör att en person som känner sig osäker på att hantera sin e-legitimation kan få hjälp och stöd av någon man litar på. Detta för att minska risken för misstag och bedrägerier. Funktionen är nyligen lanserad och kommer fungera till alla de offentliga och privata e-tjänster som har avtal med Freja eID. Per den 30 juni 2021 hade Freja eID 325 avtal med olika tjänster.

När användaren ska logga in i en e-tjänst eller göra en elektronisk underskrift måste båda parter godkänna transaktionen i sina respektive Freja-appar. Medhjälparen ges ingen fullmakt eller möjlighet att göra egna transaktioner för användarens räkning utan ska fungera som ett stöd och en trygghet. Funktionen bygger på ett frivilligt samarbete och båda parter kan avbryta den delade kontrollen när som helst.

Kontakt

Johan Henriksson, VD Freja eID Group AB
Telefon: 08-527 279 82
E-post: johan.henriksson@frejaeid.se