Logotyp

Välkommen på prova-på-dag!

Publicering: 2021-05-12

Välj mellan följande aktiviteter:

Låna utrustning på plats

Fritidsbanken och Klarälvens FVOF Munkfors finns på plats med låneartiklar och fiskeredskap. Grilla gärna egen medhavd mat på den uppställda braspannan, max två åt gången. Vi bjuder på Fairtrade-kaffe med information.

Endast föranmälan

Du måste anmäla dig i förväg till aktiviteterna för att vi ska kunna följa regler och rekommendationer i rådande pandemi. Aktiviteterna kommer att finnas vid väl utspridda stationer. Anmäl dig till Fritidsbanken senast 26 maj, 072-239 06 77.

Anmäl dig på följande klockslag: