Logotyp

Dags att söka sommarjobb!

Publicering: 2021-03-22

Du som är skriven i Munkfors kommun och är född 2004 kan söka feriearbete inom kommunen under våra två perioder, totalt 90 timmar under tre veckor i sommar. Du som är född 2003 och 2005 kan också ansöka om feriearbete då eventuella resterande platser fördelas ut. Om du är nyanländ från ett annat land ska du ha uppehållstillstånd och fått de sista siffrorna i ditt personnummer för att kunna ansöka.

Du ersätter ingen annan personal och du får en handledning till de uppgifter du ska utföra.

Ansökan om feriearbete hittar du här

Under vilken tid pågår feriearbetet?

Feriearbetet delas upp i två treveckorsperioder enligt följande:

Period 1: 14 juni till 2 juli
Period 2: 5 juli till 23 juli

Får jag den arbetsplats och period jag sökt i första hand?

Önskemål om arbetsplatser och perioder kan inte alltid tillgodoses. Vissa perioder och arbetsområden är mer populära än andra. Detta betyder att du kan komma att erbjudas ett feriearbete på en period eller inom ett område som du inte har sökt.

Vill du byta arbetsplats eller period får du göra detta själv i samråd med arbetsgivaren. Eftersom det inte finns platser så det räcker till alla intresserade är det viktigt att alla söker andra sommarjobb.

Om jag inte vill ha platsen jag blivit erbjuden?

Det är viktigt att du hör av dig om du tackar nej till platsen du blivit erbjuden så snart som möjligt, då går erbjudandet vidare till någon som står på kö.

Vad får jag i timlön och när blir lönen utbetalad?

I år är timlönen 64 kronor inklusive semesterersättning. Lämna in din tidrapport så snart du slutat ditt arbete. Både du och din handledare ska skriva under den.

Intyg för utbetalning utan skatteavdrag hittar du här

Blankett för kontoinsättning

Utdrag ur belastningsregistret

Du måste söka ett utdrag ur Polisens belastningsregister om du vill feriearbeta inom verksamheter där du kommer i kontakt med barn. Du hittar blanketterna nedan.

Blankett för registerutdrag för övrigt arbete och kontakt med barn
Obligatoriskt för dig som söker ferieplats på sommaridrottsskolan.

Regler för feriearbete

Vad händer om jag missköter mitt feriearbete?

Missköter du ditt arbete (kommer inte i tid, uteblir utan att höra av dig eller inte gör uppgifter som ingår i ditt arbete) kan din anställning komma att avslutas. Du får endast lön för de dagar du har varit på arbetet.

När får jag besked?

Du får besked om du har fått feriearbete innan vårterminens slut.

Vilka arbetsplatser kan jag välja på?

Du kan välja på följande arbetsplatser:

Munkfors kommun
Tekniska/parkarbete
Period 1

IFK Munkfors
Sommaridrottsskola
Endast period 1

Munkfors kommun
Fritidsbanken
Period 1 och 2

Föreningen Gamla bruket
Period 1 och 2

Munkfors Förenings- och konferenscenter
Endast period 1

Munkfors brukshundsklubb
Period 1 och 2

Munkfors kommun
Turistbyrån/Laxholmen
Period 1 och 2

Munkfors kommun
Folkhälsoarbete: genomföra en undersökning/enkät bland ungdomar i Munkfors
Endast period 1

Ransäters hembygdsgård
Endast period 1

Kontakt

Välkommen att höra av dig till Ann-Christin Andersson, personalhandläggare.

Telefon:0563-54 10 29
Mail: ann-christin.andersson@munkfors.se