Logotyp
Sjuksköterska iklädd visir och plastförkläde som späder vaccin mot covid-19.

Vaccinationerna på särskilt boende klara

Publicering: 2021-03-01

Alla vårdtagare på kommunens särskilda boenden som har tackat ja till vaccin har nu vaccinerats med dos två. Majoriteten av de personer som har hemvårdsinsatser samt personer som bor i samma hushåll dessa har också vaccinerats med dos två.

– Nu är vi snart i mål! Trots alla utmaningar med planering, logistik och hantering har våra fantastiska medarbetare lyckats verkställa uppdraget att se till så att alla som vill får vaccinera sig, säger Malin Holm som är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kommunens medarbetare inom verksamheten för omsorg och stöd har också vaccinerats med dos två.

– Förra veckan började vi vaccinera boende och medarbetare inom kommunens LSS-verksamhet. Därefter är startar vaccinationen inom socialpsykiatrin, säger Malin.

Lättnader för äldre som är vaccinerade

Äldre som bor på äldreboende och är vaccinerade kan nu återgå till en lite mer normal tillvaro när det gäller kontakter med andra människor enligt Folkhälsomyndigheten. Äldre som har vaccinerats med två doser behöver nu inte vara lika försiktiga som innan när det gäller kontakter med andra. Två veckor efter den andra vaccindosen kan den som är vaccinerad träffa symtomfria anhöriga och komma dem fysiskt nära.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska den som är vaccinerad fortsätta att följa regler och rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Som exempelvis att stanna hemma och testa sig vid symtom, begränsa antalet kontakter och vara noga med handhygien.

Läs mer om lättnader för äldre på Folkhälsomyndigheten.se

Regler för besök i vår kommun kvarstår

Kommunens ledningsgrupp har beslutat att samma restriktioner som tidigare gäller vid besök på våra äldreboenden under mars månad. Detta med hänsyn till att smittspridningen av covid-19 fortfarande pågår i samhället och att Smittskydd Värmland sett en ökning av positiva fall i länet.

Tänk gärna på detta när du kommer på besök hos oss under mars månad.

Ring och boka tid

Ring avdelningen för att boka tid för besök. Besök tas emot efter 13.00 (måndag till söndag). Varje avdelning tar endast emot ett besök i taget. Detta för att vi ska ha kontroll över hur många besökare som vistas på avdelningen.

Besökstiden får vara max en timme. Detta för att fler besökare ska få möjlighet att hälsa på sina anhöriga under dagen.

Vi möter upp dig

Huvudentréerna till våra särskilda boenden är låsta. Ring på klockan så möter våra medarbetare upp och leder dig till din anhöriges rum. Inga besök får ske i allmänna utrymmen. Efter besöket leder personalen dig ut.

Du är symtomfri

Du ska vara frisk och inte ha några övre luftvägssymtom (snuva, halsont, feber, hosta).

Max två personer

Max två personer får komma på besök hos den enskilde vårdtagaren.

Var noga med hygien

Håll avstånd. Sprita händerna före och efter besök. Vi rekommenderar dig att bära besöksvisir. Visir kan du låna av oss.