Logotyp
Förskolebarn leker med siffror på ett ljusbord

Besvara fritidshemmets trivsel- och trygghetsenkät

Publicering: 2021-02-23

Enkäten har frågor som å ena sidan vänder sig till barnet, å andra sidan till vuxna. Besvara därför gärna enkäten tillsammans med ditt barn. Det är viktigt för oss att få ta del av ditt barn och dina synpunkter på fritidshemmet och vi ber därför alla att besvara enkäten via webben, senast 15 mars.

Du är anonym

Svaren på enkäten är anonyma. Vi kommer endast se en sammanställning av det sammanlagda resultatet, inte något resultat för enskilda personer. Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Länk till enkäten (extern länk) 

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Anna Larsson, rektor Munkerudsskolan, 0563-54 12 70.