Logotyp
Vattenkran som spolar vatten.

Vattenläcka Bråtbäcken

Publicering: 2021-02-19

Innan vi kan laga läckan måste vi tina upp marken. Detta arbete startar idag och pågår under helgen. Själva lagningsarbetet börjar på måndag vilket innebär att alla drabbade hushåll kommer att vara utan vatten tills dess.

Du kan hämta vatten

Vi kommer att ställa ut en vattenvagn mellan Bråtbäcken 14 och 18. Ta med en dunk så att du kan fylla upp.