Logotyp
Projektritning som visar hur Forsnässkolans utemiljö kommer att se ut när renoveringen är klar.

Nu fortsätter renoveringen av Forsnässkolan

Publicering: 2021-02-02

Renoveringen av Forsnässkolan har pågått sedan hösten 2018. Hittills har bland annat klassrum och gemensamma utrymmen fått ett rejält ansiktslyft.

Under 2021 kommer vi att bygga nya lokaler för hemkunskap och bild i anslutning till cafeterian (huvudbyggnaden i hus fyra). I anslutning till den nya byggnaden kommer även en innergård att skapas.

Hus åtta som i nuläget inrymmer träslöjd och bild kommer att genomgå en omfattande renovering. I dessa lokaler kommer metall- och träslöjd, textilslöjd och musik att bedriva sin verksamhet.

Utemiljön kring skolan kommer också att få ett lyft. På- och avstigningsplatser kommer bland annat att byggas i anslutning till skolan för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten i området.

Vi hjälps åt i byggtider

Måndag 1 februari börjar vår entreprenör PEAB att sätta upp byggstängsel kring de områden som berörs. Det betyder att elever får gå en annan väg till och från matsalen. Vi har satt upp anvisningar och skapat tillfälliga vägar i området för att skapa en trygg och säker skolmiljö under byggtiden.