Logotyp

Flera restriktioner förlängs

Publicering: 2021-01-21
  • Serveringsställen som restauranger och barer tillåts inte servera alkohol efter klockan 20. Detta förbud kommer att förlängas till och med 7 februari 2021.
  • Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån. Detta kommer att förlängas till och med 7 februari 2021. Eftersom alla yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån kommer det bli fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser.
  • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs till och med 1 april 2021. Den justeras något. Undervisningen ska nu bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd fortsatt används i kollektivtrafik under rusningstrafik.
  • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla icke nödvändig verksamhet stängd till och med 7 februari 2021.
  • Folkhälsomyndigheten har begärt att barn och unga födda 2005 och senare ska kunna delta i organiserade idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter både inomhus och utomhus och har begärt att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation.

Länkar