Logotyp

SMS om covid-19

Publicering: 2020-12-11

För att spridningen av covid-19 ska kunna minska måste alla bidra, genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Den 14 december börjar nya skärpta råd gälla i hela landet. De innebär att alla är skyldiga att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Sms-utskicket görs för att så många som möjligt ska känna till de nya råden. Sms:et kommer inte att ha ett telefonnummer som avsändare, istället kommer det att stå ”Fohm, MSB” i avsändarraden.

I sms-meddelandet står det:

”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation”. Meddelandet kommer att gå ut till alla mobiltelefonabonnenter i landet.

Informationen i meddelandet har tagits fram av MSB och Folkhälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen. Meddelandet skickas ut av teleoperatörerna till deras abonnenter.

Inga personuppgifter har samlats in

Folkhälsomyndigheten och MSB ansvarar för själva informationen i SMS:et, men har inte tillgång till dina personuppgifter eller ditt telefonnummer i samband med utskicket. Det är din teleoperatör som ansvarar för att hantera dina personuppgifter och ditt telefonnummer i samband med SMS-utskicket. För att få veta hur din teleoperatör behandlat dina uppgifter i samband med utskicket av SMS:et hänvisar vi till respektive operatör.

Länkar

Krisinformation.se

Nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19